Corona en ziekenhuizen

Burgemeester.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Bronckhorst op maandag 11 mei 2020

Corona en ziekenhuizen

Corona - De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm. Ouderen voelen zich geïsoleerd en eenzaam, anderen verliezen hun werk en ondernemers zien het voorbestaan van hun bedrijf op de tocht staan. Onze fractie leeft mee met de zieken en de nabestaanden en heeft heel veel waardering voor de haast bovenmenselijke inspanning die wordt geleverd door de zorgverleners en mensen in de vitale beroepen met daarbij het risico voor de eigen gezondheid.
Ook van het college en de burgemeester wordt veel gevraagd, daarnaast is GRIP 4 in werking getreden, dat betekent dat de coördinatie van hulpdiensten (tijdelijk) niet lokaal maar regionaal worden aangestuurd.

Besluitvorming gemeenteraad en fractie - 16 april is er voor het eerst digitaal vergaderd. Het is wel even wennen maar het gaat al steeds beter. Het is belangrijk dat er in ieder geval van noodzakelijke besluitvorming sprake kan zijn. Er wordt gekeken naar hoe de gemeenteraadsvergaderingen de komende maanden verder vorm kan krijgen.Ook de fractie vergadert nu digitaal. Wilt u daar een keer bij aansluiten, dan kan dat zeker! Mail daarvoor naar sanneke.pijning@doetinchem.christenunie-sgp.nl

Ziekenhuizen
- Er is veel commotie rondom het SKB in Winterswijk en de nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis (SZ) in Doetinchem. Beide ziekenhuizen scoren hoog m.b.t. de zorgkwaliteit. Die kwaliteit wil onze fractie graag in onze regio voor nu én de toekomst behouden.
Onze fractie meent dat het uitvergroten van (vermeende) tegenstellingen en onderling wantrouwen niet in het belang zijn van elk van deze ziekenhuizen en zelfs het gevolg zou kunnen hebben dat (op langere termijn) de zorg van buiten de Achterhoek geleverd gaat worden, het ontmantelen van de fusie is dan ook wat ons betreft niet aan de orde.
Daarnaast sluit nieuwbouw van het SZ het bestaansrecht van het SKB zeker niet uit.

Tenslotte - We mogen in alle omstandigheden weten dat God ons en deze wereld in Zijn handen houdt. We hopen dat u daar ook rust en vertrouwen in mag vinden. Laten we met elkaar hopen en bidden dat het virus onder controle blijft en dat er oplossingen voor worden gevonden. Waardoor we weer met elkaar kunnen omgaan zoals daarvoor. Voor nu: blijf gezond en laten we oog voor elkaar blijven houden.
Voor vragen en of het melden van problemen rondom corona of iets anders, neem gerust contact op met de fractie!

Namens Fractie ChristenUnie-SGP Doetinchem, Ewout de Jong

m.e.dejong@icloud.com