Algemene Beschouwingen bij de Begroting voor 2023

mariah-hewines-TQ3JV9ECgLM-unsplash.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op vrijdag 18 november 2022

Algemene Beschouwingen bij de Begroting voor 2023

Dit jaar werd de vergadering rondom de Begroting voor 2023 gesplitst in 5 delen. Hierdoor werd het een lange vergadering...

Eerst hebben we de Begroting algemeen besproken. Daarna de vier afzonderlijke hoofdstukken die je terugvindt in het document:

  1. Doetinchem 2036
  2. Sociale en veerkrachtige samenleving
  3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
  4. Organisatie en financiën

Bij elk hoofdstuk mocht er gespeecht worden. Hiervoor schreef Sanneke 10 pagina's tekst en het gaat natuurlijk veel te ver om dit hier te plaatsen. 

Wel lichten we graag de kern toe middels een klein filmpje op Facebook: Sanneke geeft een samenvatting.

Het jaar 2036 is als stip op de horizon gezet voor het maken van plannen voor onze gemeente. Het laat zien dat we op weg zijn naar een bepaald doel. De groei naar een bepaald aantal inwoners is niet het doel van dit college of deze coalitie. In het jaar 2036 hopen we vooral nog steeds een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te zijn. En het liefst nog mooier, groener en aantrekkelijker.

Om op weg te gaan, kun je niet zonder kaart en kompas. Tegenwoordig is dat natuurlijk een geavanceerd navigatiesysteem...

De ChristenUnie-SGP is blij met de solide basis die het college hanteert: geen groteske ambities, maar realistische doelen. Dat geeft houvast en dient als ons kompas, terwijl we onderweg zijn naar 2036.

Verder hebben we in de speeches drie termen terug laten komen die wij belangrijk vinden en waar wij de komende periode goed op blijven letten:

  • creativiteit
  • flexibiliteit
  • samenwerking

Huizen

We hopen dat het college creatief en flexibel zal zijn waar het aankomt op alle uitdagingen die er zijn.

Zoals op de woningmarkt: dat er meer creatieve en flexibele invulling komt als het aankomt op de bouw van huizen en het toestaan van andere nieuwe woonvormen. Maar ook bij het vullen van alle vacatures en het aantrekkelijker maken van onze arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn we blij met hoe onze gemeente haar nek heeft uitgestoken voor de acute noodopvang voor asielzoekers en hoe er werk gemaakt wordt van een integrale aanpak rondom positieve gezondheid. Sport, spelen, buitenruimte, cultuur, onderwijs en participatie worden gezien als essentiële onderdelen van een vitale samenleving en zijn van groot belang bij de preventieve aanpak van gezondheidsproblemen. Daar zijn wij het van harte mee eens.

Verder zijn we heel blij dat de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand is verhoogd naar 130% en dat er een boodschappenpas is ontwikkeld met supermarkten, om de mensen die dat nodig hebben, in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

Doetinchem wil voorbereid zijn op de toekomst en gelukkig staan we er financieel goed voor. We kunnen verder met het circulair en duurzaam maken van onze gemeente en hebben buffers benoemd om in de toekomst te kunnen investeren, zoals de plannen voor de Spoorzone. 

Naast creativiteit en flexibiliteit hebben we ook samenwerking genoemd. Als je kijkt naar de complexe problemen van deze tijd, kun je niet anders zeggen dan dat we het samen moeten doen. Onderwijs, ondernemers, kerken, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers... Samen moeten we onze schouders eronder zetten, zodat we een gemeente zijn: 

  • waar we naar elkaar luisteren en voor elkaar zorgen als dat nodig is,
  • waar iedereen een thuis mag vinden
  • en waar we zuinig zijn op onze leefomgeving.

Dit is maar een kleine greep van wat Sanneke benoemd heeft in haar speeches, maar het geeft toch een inkijkje. 

We sloten de lange gemeenteraadsvergadering af met Gods onmisbare zegen voor iedereen die zich inzet voor al het werk dat gedaan moet worden!