Samenstelling

Fractievoorzitter – Ewout de Jong
Ik wil graag iets betekenen voor al onze inwoners én dat vanuit een Bijbels perspectief.

Vragen? Mail gerust naar: m.e.dejong@icloud.com

Raadslidopvolger– Matthijs Hoogendoorn
Mijn naam is Matthijs Hoogendoorn, 22 jaar oud. Ik heb de opleiding bestuurskunde gevolgd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het najaar van 2013 ben ik betrokken geraakt bij het werk van de steunfractie van ChristenUnie-SGP Doetinchem. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik fractiesecretaris en van maart 2017 tot maart 2018 ben ik actief geweest als raadsopvolger. Per november 2019 ben ik weer terug als raadsopvolger. Waarom ik mij inzet voor ChristenUnie-SGP? Het belang van het lokaal bestuur is de laatste jaren toegenomen. Aan gemeenten de taak om zo goed mogelijk invulling aan te geven aan deze verantwoordelijkheden. ChristenUnie-SGP staat voor rentmeesterschap in de breedste zin van het woord, een meerjarig sluitende en gezonde begroting, met nadrukkelijke aandacht voor de mens áchter de cijfers. Zomaar enkele van onze speerpunten zonder volledig te kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over gemeentelijk beleid of wilt u geheel vrijblijvend een fractievergadering bijwonen? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Vragen? Mail gerust naar: matthijshoogendoorn@solcon.nl

Technisch voorzitter – Sanneke Pijning
Ik ben Sanneke Pijning, geboren en getogen in het Westen, maar ik woon alweer meer dan 8 jaar met veel plezier in de mooie, rustige Achterhoek met mijn man en dochter. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en ik zet me graag in voor de ChristenUnie in Doetinchem en Bronckhorst. Hiermee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving waarin we er voor elkaar zijn, respect hebben voor elkaar en de aarde waarop we leven!

Steunfractie lid – Christine van den Akker

Steunfractie lid – Henk Wiltink
Na jarenlang actief te zijn geweest als directielid bij Bakker Wiltink en 4 jaar als wethouder in de gemeente Aalten ben ik nu fractie volger in Doetinchem en Aalten. Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen voor jezelf op de wereld bent maar ook verantwoordelijkheid moet nemen in de maatschappij. Bij voorkeur in eigen omgeving. Door actief te zijn als fractievolger voor de SGP/CU kun je een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving voor alle mensen die samen onze leefgemeenschap vormen.