Agenda

In het bestuurlijk informatiesysteem (bis) vindt u informatie over de gemeenteraad, zoals:

  • agenda's van raadsvergaderingen
  • verslagen van deze vergaderingen
  • besluiten van de gemeenteraad
  • besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

Klik hier om naar het bis te gaan.

Vergaderdata van de fractie in 2016:

30 januari

13 februari

20 februari (fractiespreekuur)

27 maart

10 april

18 april

15 mei

29mei

6 juni

19 juni

22 juni

3 juli

10 juli

4 september

18 september

25 september

9 oktober

23 oktober

30 oktober

6 november

4 december

18 december