Agenda

In het bestuurlijk informatiesysteem (bis) vindt u informatie over de gemeenteraad, zoals:

  • agenda's van raadsvergaderingen
  • verslagen van deze vergaderingen
  • besluiten van de gemeenteraad
  • besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

Klik hier om naar het bis te gaan.