Blogs en video's

 1. bedrijventerrein de huet (8)
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 16 maart 2018 om 07:00

  Video Zorg

  Zorg is een van de hoofdthema's uit ons verkiezingsprogramma. Zorg vanuit naastenliefde gebaseerd op de Bijbel. Om zorg goed en bereikbaar te houden voor iedereen heeft preventie topprioriteit!

  Lees meer over "Video Zorg"
 2. Blog- Christelijke waarden en normen
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 7 maart 2018 om 12:00

  Blog Christelijke waarden en normen

  Christelijke waarden en normen worden nog wel eens gezien als een harnas. Ook hierbij geldt, het is maar net hoe je er naar kijkt. Voor degenen die het glas halfvol zien zijn het aanwijzingen voor een rijker leven.

  Lees meer over "Blog Christelijke waarden en normen"
 3. molen en stadswal (5)
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 2 maart 2018 om 07:00

  Video Wonen

  Samenleven betekent ook een goed woonklimaat. Er moeten dus de juiste en een goede hoeveelheid woningen zijn. Wonen heeft betekenis voor iedereen: daar voel je je veilig, daar ben je thuis!

  Lees meer over "Video Wonen"
 4. Blog regionale samenwerking
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 28 februari 2018 om 08:00

  Blog Regionale samenwerking

  Regionale samenwerking niet het doel, maar een middel om sommige gemeentelijke taken beter te kunnen uitvoeren tegen lagere kosten. Democratische controle moet gewaarborgd blijven. De mens achter de cijfers blijft centraal staan.

  Lees meer over "Blog Regionale samenwerking"
 5. DSC01317
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 27 februari 2018 om 12:00

  Blog Het lokaal bestuur is wel degelijk van belang

  Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart voor de deur is het lokaal bestuur nogal eens in het nieuws. Een terechte zaak, want de raadsverkiezingen zijn van grote betekenis. Het ene verkiezingsdebat volgt het andere op. En door middel van legio online stemhulpen wordt de kiezer aan de hand van stellingen gekoppeld aan de partij die op basis van de gegeven antwoorden het best bij hem of haar past. De toegenomen aandacht voor de gemeentepolitiek is vaak echter niet blijvend van aard en neemt gedurende een vier jaar durende raadsperiode af. Jammer en onterecht, want het lokaal bestuur doet ertoe!

  Lees meer over "Blog Het lokaal bestuur is wel degelijk van belang"
 6. molen en stadswal (5)
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 21 februari 2018 om 08:00

  Blog Leefbaarheid

  Leefbaarheid is de manier waarop wij als inwoners en gemeente met een breed scala van onderwerpen  omgaan die het welbevinden van ons als inwoners nu en in de toekomst bepalen. In dit artikel wil ik ingaan op een aantal van die onderwerpen.

  Lees meer over "Blog Leefbaarheid"
 7. bedrijventerrein de huet (8)
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 16 februari 2018 om 08:00

  Video Rentmeesterschap en duurzaamheid

  Rentmeesterschap is ons op het lijf geschreven, gebaseerd en gefundeerd op de Bijbel. Evenals duurzaamheid, het moet overal in verwerkt zijn.

  Lees meer over "Video Rentmeesterschap en duurzaamheid"
 8. Foto blog - Solide begroting
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 13 februari 2018 om 08:00

  Blog Solide begroting

  Een solide begroting is een belangrijke basis om het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de gemeente op te baseren. Hierbij past de keuze om niet meer uit te geven dan er  binnen komt.  Wij kiezen voor het voorzichtig omgaan met de beschikbare middelen en wij  vragen daarbij nadrukkelijk aandacht voor de mens achter de cijfers. Het meerjarig nastreven van een solide begroting biedt de jaren daarna lucht. Immers men hoeft geen last te dragen van een te ruim beleid daarvoor. Ook toekomstige generaties worden niet onevenredig zwaar belast met de keuzes die wij nu maken.  

  Lees meer over "Blog Solide begroting"
 9. Blog preventie
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 7 februari 2018 om 08:00

  Blog Preventie

  Preventie oftewel: voorkomen is beter dan genezen, is voor onze Doetinchemse samenleving de meest geëigende weg om problemen voor de burger of de samenleving voor te blijven.

  Een ander woord voor preventie is: verhoeden. Bij preventie is de eerste gedachte verdedigen, terwijl verhoeden meer weerbaarheid oproept. Hetzelfde geldt voor de Engelse tegenhangers ‘preventive’ en ‘obviate’.

  Lees meer over "Blog Preventie"
 10. DSC01317
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 30 januari 2018 om 16:21

  Blog Kerken en het gat van de terugtrekkende overheid

  Onlangs bracht ik een aantal dagen door in de modehoofdstad van Italië. Een imposante metropool waarin de vele tientallen kerken vast onderdeel uitmaken van het karakteristieke straatbeeld. Het is bijzonder om te zien welke plaats de kerk in Italië inneemt. Verpleegkundigen, zakenlui en passanten trekken zich in de hectiek van de dagelijkse werkzaamheden een ogenblik terug in de stilte van één van de immense Godsgebouwen. De kerk als plaats van bezinning en Boodschap, maar ook als hoeder van barmhartigheid voor armen, zieken en hen die het eigen land moesten verlaten.

  Lees meer over "Blog Kerken en het gat van de terugtrekkende overheid"