Kandidatenlijst

01- Henk Bulten

Ik ben Henk Bulten (1970), geboren en getogen in Doetinchem.

Samen met mijn vrouw en 4 kinderen woon ik aan de rand van onze prachtige stad met uitzicht op de Kruisbergse bossen.

Diverse opleidingen en cursussen en trainingen op het gebied van zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bedrijfsleiding en management heb ik in Doetinchem, regionaal en landelijk met succes gevolgd.
Met een fulltime baan en diverse kerkelijke activiteiten heb ik mijn weg midden in de samenleving gevonden.

SGP-ChristenUnie neemt sinds 1994 deel in de raad.
Vanaf 1998 ben ik politiek actief in de fractie van SGP-ChristenUnie Doetinchem .
Naast het fractiewerk heb ik - tot mijn raadslidmaatschap - ook zitting in het SGP bestuur Doetinchem-Bronckhorst gehad waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter.

In 2005 ben ik als raadsopvolger in de raad begonnen en heb het politieke handwerk vanaf toen geleerd.
Bij de verkiezingen van 2010 was ik lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. Ook in 2014 was dit het geval.
Precies 20 jaar nadat onze fractie voor het eerst in de raad kwam, mogen we nu een wethouder leveren, met in de portefeuille: Financiën, Grondzaken, Recreatie& Toerisme en Nutsbedrijven.
Een verantwoordelijke post, waarin een grote uitdaging ligt. In een tijd waarin niet alles vanzelf zal gaan en er duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Wat drijft me?

  • Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
  • We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
  • De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
  • Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen;
  • Denken, analyseren en doen vanuit hoofdlijnen en visie is mijn manier van werken;
  • Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;
  • Altijd moet er een (nieuwe) uitdaging zijn, dat blijft je scherp houden.