BEREIKBAARHEID

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

BEREIKBAARHEID

ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente Doetinchem in
de meest brede zin van het woord bereikbaar moet zijn voor
al haar inwoners en bezoekers. Zowel digitaal als fysiek: met
de auto, de fiets en het OV. Dat geldt voor zowel inwoners,
organisaties en bedrijven.

FIETS
Het verplaatsen per fiets is een voor de gebruiker gezonde
en voor de omgeving schone manier van vervoer. Goede
fietspaden en fietsroutes zijn onmisbaar voor zowel dagelijksals
recreatief gebruik. Ter verbetering van de sociale veiligheid
worden vrij liggende fietspaden van goede verlichting voorzien.
Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare deelnemers in het
verkeer. Doetinchem dient ook voor deze verkeersdeelnemers
een verkeersveilige stad te zijn.
Veilig gedrag begint bij jezelf. Voorlichting en waar nodig
handhaving zijn daarom belangrijk.


AUTO EN PARKEREN
Om het autogebruik zo efficiënt mogelijk te laten verlopen,
moet het gemotoriseerde verkeer snel en doelmatig naar de
plaats van bestemming kunnen rijden. Voor wat betreft het parkeren
is de invoering van de dagkaart een succes. Een keerzijde
is de daling van inkomsten die dit heeft veroorzaakt. Stimuleren
van bezoek aan de binnenstad levert echter meer op dan het
verlies die invoering van de dagkaart veroorzaakt. Christen-
Unie-SGP pleit voor behoud van de dagkaart in huidige vorm.


OPENBAAR VERVOER
Gemeente Doetinchem is door verbindingen vanuit de hele Achterhoek naar haar bus-en treinstations, goed bereikbaar.
Omgekeerd is ook de Achterhoek voor inwoners van Doetinchem
gemakkelijk te bereiken. Gebruik van het openbaar
vervoer is vanwege de toename van het aantal files en de daardoor
langere reistijd steeds meer een reëel alternatief geworden.
De ontsluiting richting Arnhem, Nijmegen en de Randstad is
cruciaal voor scholieren en woon-werk verkeer en kan verbeterd
worden. Wat ChristenUnie-SGP betreft zet Doetinchem haar
lobby richting Provincie en ProRail krachtig door om volledige
verdubbeling van het spoor gerealiseerd te krijgen.


GLASVEZEL EN DIGITALE BEREIKBAARHEID
Glasvezel biedt particulieren en bedrijven veel voordelen.
Aansluiting op een glasvezelnetwerk levert stabiel en snel internet
op. Door de Achterhoekse gemeenten is samengewerkt
en hun doelstelling is om in 2019 een glasvezelnetwerk aan te
kunnen bieden in het buitengebied van de Achterhoek en dus
ook Doetinchem. ChristenUnie-SGP steunt deze ontwikkeling,
mede met het oog op eventuele doorontwikkelingen van
het glasvezelnetwerk in de toekomst. Gedacht kan worden
aan bijvoorbeeld videocommunicatie in de zorg en betere
werk- en studiemogelijkheden.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Voldoende veilige en snelle fietsroutes in stad, wijken, dorpen
en kernen.
• Verdubbeling van een deel van de Europaweg.
• Glasvezel in alle buitengebieden en bedrijventerreinen.
• Dubbel spoor Doetinchem – Arnhem.
• Glasvezel voor studie, werk en zorg op afstand.