OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

VEILIGHEID
ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die haar verantwoordelijkheid
neemt op het gebied van de openbare orde en
veiligheid en luistert naar signalen uit de samenleving. Naast
handhaving van de rechtsregels staat de overheid voor duidelijke
handhaving van (fatsoens)normen en waarden.
Inwoners spelen een doorslaggevende rol op het gebied van
veiligheid in stad, wijk, straat en dorpskern. Zij zijn betrokken
bij de veiligheid in huis en op straat en zijn daarmee de oren
en ogen van de Politie. Buurtpreventie door middel van een
WhatsApp-groep zorgt voor meer alerte inwoners en biedt
buurtbewoners de mogelijkheid elkaar te waarschuwen bij
een verdachte situatie. Duidelijke spelregels zijn alleen wel
noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat inwoners voor eigen
rechter gaan spelen. De verantwoordelijkheid voor het bewaken
van de openbare orde en het voorkomen en bestrijden
van criminaliteit ligt immers ten eerste bij de Politie. Een goed
functionerende politieorganisatie is daarom noodzakelijk.
De aanrijtijden (tijden waarbinnen hulpdiensten ter plaatse
moeten zijn) van Politie, Brandweer en Ambulance dienen te
allen tijde gewaarborgd te zijn.
Voorkomen is altijd beter dan genezen; door stevig in te
zetten op preventie kan ingrijpen worden voorkomen.

GEDOOGBELEID
Voor ChristenUnie-SGP is gedogen (oogluikend toestaan)
bij voorkeur geen oplossing maar een verdere uitbreiding
van het probleem. Gedoogbeleid leidt er vaak toe dat zaken
in de illegale sfeer worden getrokken en dat wekt de indruk
dat overtredingen door de vingers worden gezien. Gedoogconstructies
op het gebied van (illegale) prostitutie, drugs,
gokken, coffeeshops, drankketen en andere situaties die
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, zijn niet in overeenstemming
met de wet en leiden tot onduidelijkheid bij de
inwoners. De overheid dient duidelijk aan te geven wat wel en
niet mag.


VERSLAVINGEN EN VERSLAVINGSPREVENTIE
Verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Een
verslaving heeft een verwoestende werking op het leven van
mensen en leidt ertoe dat men de grip op het leven kwijtraakt.
ChristenUnie-SGP verwacht van de gemeente een helder,
integraal en volledig verslavingsbeleid. In samenwerking met
scholen en voorlichtingsorganisaties wordt aan alle schoolgaande
jongeren in Doetinchem op meerdere momenten in
hun schoolperiode goede voorlichting gegeven. De gevaren
van uiteenlopende verslavingen, zoals alcohol, drugs, roken en
gokken komen hierbij aan de orde.


CHRISTENUNIE-SGP WIL CONCREET:
• Maximaal inzetten op preventie, daardoor kan handhaven
voorkomen worden.
• Blaastesten en cameratoezicht onderdeel uit laten maken
van toezicht in de binnenstad, op evenementen en in horeca.
• Dat aanrijtijden van hulpdiensten ook in het buitengebied
gehaald moeten worden.
• De inzet van politie en brandweervrijwilligers stimuleren en
verbeteren.