VOORWOORD

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 1 februari 2018

VOORWOORD

We leven in een prachtige gemeente. De dorpen, buurtschappen en de stad Doetinchem
als centrumgemeente zijn prachtig om te wonen, te werken of om te recreëren. Aan de
politiek de verantwoordelijkheid om dit mooie leefmilieu te behouden en waar mogelijk te
verbeteren. Ú heeft het recht op 21 maart te stemmen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de
koers van onze stad. ChristenUnie-SGP doet ook deze keer weer mee aan de verkiezingen.
Waar staan wij voor en waarom doen wij mee?

Liefde voor en betrokkenheid tot onze medemens en
onze omgeving zijn onze drijfveren: écht samenleven.
Hoe wij dit praktisch willen vormgeven kunt u
lezen op de pagina’s die volgen. Duurzaam gebruik van de
schepping is één van deze punten. Een Bijbels uitgangspunt
waarmee we in de politiek het verschil kunnen maken.
Daarnaast zetten we ons in voor goede zorg. Naar het voorbeeld
van de barmhartige Samaritaan. Klaarstaan voor onze
inwoners: jong & oud, behulpzaam voor de hulpbehoevenden.
In harmonie met elkaar: Samen Leven.
ChristenUnie-SGP heeft de afgelopen vier jaar in de raad
en het college deelgenomen met in het achterhoofd “Bouwen
aan Vertrouwen”, zoals ons vorige verkiezingsthema luidde.
Ook in de komende vier jaar willen wij ons inzetten om de
unieke waarden en normen die we in de Bijbel vinden, in ons
politiek handelen te laten doorklinken.
Deze beginselen zijn in ons programma toegesneden op
de praktijk van het gemeentelijk beleid.Het verkiezingsprogramma
is onderverdeeld op basis van de begrotingsthema’s.
Elk hoofdstuk begint met een uitleg waarin de kernpunten
uiteen worden gezet. Vervolgens worden een aantal concrete
punten genoemd die wij verwezenlijkt willen zien in de
periode 2018-2022.
Als besturen zijn we dankbaar en blij met het voorliggende
programma. We vinden het fijn dat u op deze manier kennis
kunt maken met onze politieke visie. We hebben ons gericht
op de speerpunten. Aan de hand daarvan is onze politieke
visie zo compleet mogelijke uitgewerkt.
Tot slot wensen we Henk Bulten, onze lijsttrekker, maar
ook de andere kandidaten Gods zegen toe in de campagne en
in de uitvoering van het politieke werk. En niet te vergeten:
veel leesplezier gewenst!