Blog Preventie

Blog preventie
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op woensdag 7 februari 2018

Blog Preventie

Preventie oftewel: voorkomen is beter dan genezen, is voor onze Doetinchemse samenleving de meest geëigende weg om problemen voor de burger of de samenleving voor te blijven.

Een ander woord voor preventie is: verhoeden. Bij preventie is de eerste gedachte verdedigen, terwijl verhoeden meer weerbaarheid oproept. Hetzelfde geldt voor de Engelse tegenhangers ‘preventive’ en ‘obviate’.

Hoede een oud begrip dat al in de dertiende eeuw opdook en misschien al veel eerder bestond, sluit aan bij ons motto voor deze verkiezing, ‘Samenleven doe je niet alleen’. Op je hoede zijn - het waakzaam zijn. Onder je hoede nemen - het beschermen. Hoederecht - het recht om een kind te mogen verzorgen c.q. opvoeden, wat wij nu voogdij noemen. Zelfs een hoed als zijnde een  hoofdbescherming is hiervan afgeleid. Verhoeden is een kracht die een gemeenschap de mogelijkheid biedt om het initiatief te nemen.

Een samenleving kan zich ontwikkelen tot een dienstbare samenleving. Met onderlinge verantwoordelijkheid voor zorg, bijstand etc. Een dergelijke samenleving is niet vreemd voor de Achterhoek. Wij kennen immers het begrip ‘Naoberschap’. In kleine gemeenschappen kom je een dergelijke onderlinge verbondenheid nog steeds tegen. Als dat vertaald kan worden naar de situatie waar wij in onze gemeente mee te maken hebben, dan zal zo’n samenleving ook veel weerbaarder zijn om de noden en bedreigingen te herkennen en ook aan te pakken. 

Een dienstbare overheid vult aan en grijpt in op die momenten als de problematiek de invloedssfeer van een gemeenschap overstijgt. In de Doetinchemse politiek van vandaag reiken wij bijvoorbeeld een aantal praktische zaken aan die onze Doetinchemse samenleving versterken:

  • Door maximaal in te zetten op preventie kan handhaven worden voorkomen.
  • Ook in de zorg topprioriteit houden op het gebied van preventie. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Verslavingspreventie. Samen met scholen en voorlichtingsorganisaties onze toekomstige generaties optimaal voorlichten over de immense gevaren van verslaving. Voorkomen is beter dan genezen.
  • De circulaire economie bevorderen. Hergebruiken is beter dan dumpen.
  • Naast gezin, kerk zijn ook scholen zeer belangrijk bij het voorbereiden van onze jongeren op hun latere leven. Zij moeten toegerust zijn om op de momenten die ertoe doen, de juiste keuzes te maken.
  • Ons buitengebied is een sieraad dat wij moeten beschermen. Voorkomen dat het verpauperd.
  • Zondagsrust is het medicijn voor onze hedendaagse samenleving. Kom tot uzelf en kom tot God.

De kracht van een samenleving wordt weerspiegeld in zijn weerbaarheid. Een kracht die naar onze mening ons gegeven wordt door onze HEER.

Fred Plass
Kandidaat gemeenteraadslid