Blog Regionale samenwerking

Blog regionale samenwerking
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op woensdag 28 februari 2018

Blog Regionale samenwerking

Regionale samenwerking niet het doel, maar een middel om sommige gemeentelijke taken beter te kunnen uitvoeren tegen lagere kosten. Democratische controle moet gewaarborgd blijven. De mens achter de cijfers blijft centraal staan.

De afgelopen jaren zijn meerdere taken door de rijksoverheid aan gemeenten toebedeeld. De bij deze taken behorende financiële middelen zijn niet volledig ter beschikking gesteld. Onze rijksoverheid heeft gemeend dat door taken te decentraliseren er een verbeterslag zou plaatsvinden en vervolgens heeft de rijksoverheid de veronderstelde besparingen ingehouden op de middelen die aan de gemeenten ter beschikking zijn gesteld.

Het zal duidelijk zijn, dat een grote gemeente de mogelijkheid heeft om de organisatie van de nieuw toebedeelde taken binnen de eigen organisatie op te pakken. Voor middelgrote gemeenten zoals de onze is er zeker sprake van een uitdagende taakstelling. De kosten van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening kunnen sneller uit balans raken.

Wat voor onze gemeente geldt is ook zeker het geval voor de kleinere gemeenten die ons omringen. Een samenwerkingsverband tussen gemeenten om de taken van de afzonderlijke gemeenten te concentreren kan dan zeker een goede oplossing zijn bij het streven naar een goede balans tussen kosten en kwaliteit. Bij het tot standkomen en het functioneren van een regionaal samenwerkingsverband moet dus voldaan worden aan drie randvoorwaarden. Streven naar een topkwaliteit tegen zo’n laag mogelijke prijs onder blijvende democratische controle.

De koppeling tussen kwaliteit en kosten is een voorwaarde. Alleen sturen op kosten is zeker niet acceptabel. Bij een blijvende democratische controle is duidelijk dat de gemeenteraad gekozen door de inwoners als hoogste politieke orgaan, de democratische controle op het regionale samenwerkingsverband dient te behouden. Ook is duidelijk dat dat ook geldt voor alle andere gemeenten die zich bij het samenwerkingsverband aansluiten en er dus een oplossing moet worden gezocht waarin alle betrokken gemeenteraden zich kunnen herkennen.

Regionale samenwerking is dus zeker geen doel op zich maar een manier om een deel van de aan ons  toebedeelde taken op een zo hoogwaardig mogelijke manier te laten uitvoeren tegen een zo’n laag  mogelijke prijs. Onderdeel van de kwaliteitseisen is nadrukkelijk dat de mens achter de cijfers centraal blijft staan.

Concreet staan wij voor:

  • Regionaal samenwerken waar het mogelijk is om de Achterhoek in zijn geheel te versterken.
  • Dat het kwaliteitsniveau ten minste gelijk blijft en door vindingrijke aanpak verder wordt verhoogd.
  • Informatieveiligheid en privacy die op orde is.
  • Niet meer regels dan nodig.
  • Democratische controle moet gewaarborgd blijven.

Fred Plass
Kandidaat gemeenteraadslid