Blog Christelijke waarden en normen

Blog- Christelijke waarden en normen
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op woensdag 7 maart 2018

Blog Christelijke waarden en normen

Christelijke waarden en normen worden nog wel eens gezien als een harnas. Ook hierbij geldt, het is maar net hoe je er naar kijkt. Voor degenen die het glas halfvol zien zijn het aanwijzingen voor een rijker leven.

Het zal geen verrassing zijn dat wij als ChristenUnie SGP staan voor een christelijke identiteit. Het woord van God is onze opdracht. Door het offer van Jezus Christus is ons genade en barmhartigheid ten deel gevallen. De Heilige Geest geeft ons vrede en inspireert. Vanuit dat geloof in de levende God staan wij in deze wereld. In het hier en nu.  Een wereld van God met alles wat daar op leeft. Wij zijn gehouden om met die wereld en met alles wat daar op leeft uiterst respectvol om te gaan.

Onze christelijke waarden en normen zijn gebaseerd op ons geloof, maar hebben ook zeker een relatie met cultuur en tijd. In andere delen van de wereld, binnen andere geloofsgemeenschappen, honderd jaar geleden of over honderd jaar worden of zullen deze waarden en normen op verschillende wijzen  worden ervaren. Wat ons bindt en wat ons verbindt met de wereld en met allen die naast ons staan, zijn rijke teksten die een universele kracht en schoonheid hebben zoals Micha 6 vers 8:

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Vanuit deze instelling zijn wij instaat om met iedereen goed samen te werken, die ook rechtvaardigheid, naastenliefde, zorg voor onze wereld en zorg voor het leven hoog in het  vaandel hebben staan.

Wij willen in alles wat ons in de politiek bezighoudt onszelf altijd weer voorhouden; 

  • doet dit recht aan alle belanghebbenden, 
  • is iedereen hiermee gediend, 
  • is iedereen hierin gekend,
  • zijn er alternatieven, 
  • is het echt nodig, 
  • hoe past dit in het totaalplan, 
  • zijn andere prioriteiten niet belangrijker, 
  • hoe gaan wij om met anderen die onevenredig zwaar te lijden hebben etc. etc.

Bij christelijke waarden en normen is zondagsrust ook altijd weer een belangrijk thema. Laat ons wel zijn wij staan zondagsrust niet voor omdat wij zonodig winkeliers willen dwarszitten of dat wij de vooruitgang willen blokkeren. Integendeel voor ons is de zondagsrust een wekelijkse terugkeer naar de basis. Het doorbreken van een vicieuze cirkel, zicht op het geheel, het juiste pad. Met andere woorden niet de vooruitgang blokkeren, maar juist om te voorkomen dat wij blokkeren.

Christelijke waarden en normen zijn er niet om ons af te remmen, om ons in te perken of om ons in een hoek te zetten. Christelijke waarden en normen zijn er juist om in deze uitdagende tijd onszelf te blijven.

Fred Plass
Kandidaat gemeenteraadslid