Installatie en benoeming Henk Bulten en Ewout de Jong te Doetinchem

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op zaterdag 19 mei 2018

Installatie en benoeming Henk Bulten en Ewout de Jong te Doetinchem

Op donderdag 17 maart zullen Henk Bulten (48) en Ewout de Jong (57) namens ChristenUnie-SGP worden geïnstalleerd en benoemd als respectievelijk wethouder en gemeenteraadslid te Doetinchem.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is op donderdag 29 maart jl. Henk Bulten geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor ChristenUnie-SGP. Op woensdag 11 april jl. heeft de informateur, mevr. Maria Martens haar bevindingen gepresenteerd. Zij adviseerde de huidige coalitie voort te zetten. Deze desbetreffende partijen zijn na een aantal weken van onderhandelen gekomen tot een nieuwe coalitieagenda. De coalitieagenda ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ en de portefeuilleverdeling zijn op maandagmiddag 14 mei jl. openbaar gemaakt.
Namens ChristenUnie-SGP zal Henk Bulten worden geïnstalleerd als wethouder Financiën, Grondbedrijf, Nutsvoorzieningen, Circulaire economie en Recreatie & Toerisme. Deze portefeuille is ten opzichte van de vorige raadsperiode inhoudelijk uitgebreid met het onderwerp circulaire economie en qua aanstelling uitgebreid naar 0,75 fte.
Ewout de Jong zal worden geïnstalleerd als raadslid. Beide personen beschikken over een ruime ervaring in de functie van respectievelijk wethouder en raadslid.
In één van de weken na de installatie en benoeming van Henk Bulten en Ewout de Jong zal Fred Plass (67) geïnstalleerd worden als nieuwe raadsopvolger.
Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Meer informatie:
Ewout de Jong, fractievoorzitter
06 132 321 82
m.e.dejong@icloud.com
Matthijs Hoogendoorn, fractiesecretaris
06 237 710 90
matthijshoogendoorn@solcon.nl