Keuzerichtingen en begroting 2020

Henk.jpeg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 26 november 2019

Keuzerichtingen en begroting 2020

Wethouder Henk Bulten

De afgelopen maanden hebben voor het college en mij als ‘trekkend’ portefeuillehouder financiën in het teken gestaan van de keuzerichtingen/bezuinigingen en de begroting 2020. Rond half juni kregen we inzicht in een jaarlijks oplopend tekort van €9 naar €12 miljoen voor de gemeente Doetinchem, op een begroting van €225 miljoen. Het tekort is ontstaan doordat we in mei veel minder geld van het Rijk kregen voor onze uit te voeren taken en sterk oplopende kosten in de zorg.

Vanaf half juli t/m 7 november is er een intensief traject gevolgd om alle mogelijke besparingen en keuzes inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad. Dit hebben we zo goed als mogelijk ook met de samenleving gedeeld omdat het veel mensen en organisaties kan treffen. In de raadsvergadering van 7 november jl. hebben we de raad opnieuw een langjarig sluitende begroting voor kunnen leggen die is afgewogen vanuit en gebaseerd op de coalitieagenda waarmee we in 2018 zijn gestart. De raad heeft in meerderheid ingestemd met zowel de keuzerichtingen als de begroting 2020. Met dit besluit zijn we echter niet klaar maar staan we eigenlijk aan het begin om alle keuzes verder te implementeren en uit te werken samen met de raad en onze inwoners, organisaties en bedrijven. Het was en is voor mij een leerzaam traject geweest.

De Heere heeft mij de krachten gegeven om dit mooie en soms moeilijke werk te mogen doen.