Motie Vluchtelingenkinderen uit Griekenland aangenomen door Doetinchemse raad

CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 16 juli 2020

Motie Vluchtelingenkinderen uit Griekenland aangenomen door Doetinchemse raad

Samen met Groen Links, D66, PvdA, SP, Partij voor Lokaal Maatwerk, GemeenteBelangen Doetinchem, Lokaal Belang Doetinchem en fractie Hubers hebben wij vanavond een motie ingediend om aandacht te blijven vragen voor de situatie op de Griekse eilanden. Waar o.a. alleenstaande minderjarigen vastzitten in smerige en onveilige tentenkampen.

In deze motie vragen wij het college om:

  • De bereidheid uit te spreken om een aantal van deze kinderen, waarvan we weten dat ze weeskinderen zijn, in onze gemeente op te vangen, hiermee het draagvlak te vergroten in Nederland en aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’;
  • De burgemeester van Doetinchem op te roepen om het Nederlandse kabinet erop te  wijzen dat er een groot draagvlak in de Nederlandse samenleving is voor dit plan en haar te vragen om de kinderen die nu in extreem kwetsbare omstandigheden verblijven, een plaats te bieden in Nederland.

Deze motie is zojuist door een ruime meerderheid aangenomen en daar zijn wij blij mee!

Als ChristenUnie-SGP vinden wij het belangrijk dat we omzien naar onze naasten. Helemaal als het alleenstaande, minderjarige kinderen zijn die vastzitten in een situatie zonder uitzicht op een hoopvol bestaan! Wij zijn ervan overtuigd dat dit onze plicht is en daarom hebben wij deze motie vanavond ingediend.

Verdere redenen zijn dat:

  • De Griekse autoriteiten de Europese lidstaten al in september 2019 hebben verzocht om 2.500 minderjarige kinderen uit de kampen op te nemen.
  • O.a. Duitsland, Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg al hebben toegezegd dat zij een deel van deze kinderen willen opnemen in hun land en wij vinden dat Nederland dit voorbeeld moet volgen
  • Wij het niet vinden kunnen dat het Nederlandse kabinet nu al voor de tweede keer tegen het plan om 500 kinderen in Nederland op te nemen heeft gestemd.
  • Het plan van goede opvang op het vasteland van Griekenland, waar de Nederlandse regering wel vóór heeft gestemd, nog steeds niet is uitgevoerd....

Al 157 Nederlandse gemeenten hebben zich verenigd in de ‘Coalition of the Willing’ en zijn bereid om deze alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten zijn o.a. Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle. 

Doetinchem sluit zich daar vanavond door het aannemen van deze motie bij aan! 

Je kunt de volledige motie in de bijlage lezen.

Bijlagen