Nieuwsbrief

Doetinchem.JPG
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op woensdag 2 december 2020

Nieuwsbrief

Het jaar loopt alweer op zijn eind. Wie had ooit kunnen bedenken dat dit jaar zo zou verlopen. Corona houdt ons in de greep. Hopelijk verandert de situatie in 2021 snel, zodat we weer menselijk contact kunnen hebben!

De algemene begroting voor 2021 is in november aangenomen en als fractie hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor de eenzaamheid die mensen kunnen ervaren. Corona heeft de eenzaamheid bij veel mensen verergerd en het lijkt ons goed om ons in 2021 daar nog meer voor in te zetten.

Graag blikken we ook even met u terug. Afgelopen jaar hebben we als ChristenUnie-SGP bijvoorbeeld de motie ingediend om als gemeente de bereidheid uit te spreken om minderjarige weeskinderen die in de vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven, op te nemen in Nederland. Deze motie is aangenomen. Helaas merken we bij de Nederlandse overheid nog weinig actie op dit gebied. Bid u mee voor een oplossing voor deze kinderen? En de vluchtelingenstromen in het algemeen?

Verder heeft de gemeente een nieuw Grondstoffenplan opgesteld, waar wij mee ingestemd hebben. We realiseren ons dat niet iedereen blij zal zijn met dit plan, maar wij vinden dat we moeten blijven kijken naar hoe wij goede rentmeesters zijn voor deze aarde. De doelstelling van het nieuwe plan is dat we ons afval (nog) beter gaan scheiden en meer circulair gaan worden. Doetinchem heeft onlangs nog als 1 van 22 gemeenten een subsidie gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het opzetten van een 'circulair ambachtscentrum'. Dat is een soort werkplaats die bijvoorbeeld een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, een milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar verbindt. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken vaak voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ons betreft een mooi onderdeel van een groener en meer circulair beleid!

Tot slot willen we u fijne feestdagen en van harte Gods zegen toewensen voor 2021!