Van de wethouder

Doetinchem,_Sint_Catharinakerk_RM13084_in_straatzicht_foto7_2012-07-22_14.54
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 22 april 2021

Van de wethouder

Het COVID-19 virus houdt ons allemaal al meer dan een jaar lang in de greep. Dit heeft grote consequenties voor ons allemaal. Met goedkeuring van de gemeenteraad heeft het college de ruimte gekregen om een aantal zaken voor onze ondernemers en voor verenigingen/stichtingen in gang te kunnen zetten.

Voor laatstgenoemde is er een bedrag van €250,- (met een maximum van € 50.000,-)  per verenging/instelling aan te vragen als ze een maatschappelijk belang hebben in de gemeente Doetinchem.

Met deze ondersteuningsbijdrage willen we als gemeente een blijk van waardering geven voor deze verenigingen/instellingen.

Daarnaast is er voor ondernemers maatwerk mogelijk waarin we per ondernemer bekijken hoe we ze kunnen helpen. Dit tot een bedrag van max. € 20.000,- bedragen daarboven moeten eerst geaccordeerd worden door de gemeenteraad. Doetinchem heeft tot nu toe voor ongeveer € 13 miljoen aan extra kosten gemaakt, waarvan een groot deel door het Rijk wordt vergoed.

Corona heeft ook maatschappelijk en sociaal  een enorme impact. Dit geldt voor iedereen persoonlijk maar ook bedrijfsmatig staat het water veel ondernemers  aan de lippen. Banen worden onzeker en de onzekerheid wanneer er een verruiming zal kunnen komen geeft steeds meer irritatie in de samenleving. Het was, is én blijft van het grootste belang dat we vanuit christelijk sociaal uitgangspunt naar onze naaste om blijven zien en hulp (of een luisterend oor) bieden waar dit nodig en mogelijk is.