Hoe maken wij het verschil?

de-kwekerij-in-vogelvlucht.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op maandag 7 februari 2022

Hoe maken wij het verschil?

door Henk Bulten

Met de verkiezingen in aantocht is dit een mooi moment om op een rij te zetten waarin wij als ChristenUnie-SGP het verschil maken.

Foto_rond_Henk klein
Wat mij betreft zijn dat vijf onderwerpen: rentmeesterschap, zorg voor onze naaste, voldoende bouwkavels, financiën, recreatie & toerisme.

1. Rentmeesterschap

Bij de coalitieonderhandelingen van 2018 is er door onze fractie bewust gekozen om circulaire economie op te nemen in mijn portefeuille als wethouder in het college van burgemeester & wethouders. Net als duurzaamheid ligt hier een hele grote opgave om in 2050 volledig circulair te zijn.

Vanaf het eerste moment ben ik hier mee aan de slag gegaan om te inventariseren wat er allemaal speelt en welke uitdagingen er zijn voor Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Dit heeft geresulteerd in een startnotitie die in het eerste kwartaal 2022 besproken gaat worden.

Tegelijkertijd is er steeds nagedacht welke stappen er nú al gezet kunnen worden en daarin wil ik twee onderwerpen benoemen die actueel zijn:

  • Circulair en bio-based paviljoen bij de natuurbegraafplaats.
  • Circulair ambachtscentrum bij het brengpunt van Buha.

Vooral het circulair ambachtscentrum, dat in 2023 gereed zal zijn, is een heel grote stap in de goede richting. Hier wordt van ‘afval’ zoveel mogelijk een grondstof gemaakt door scheiding, hergebruik en verkoop van afgedankte materialen.

Paviljoen natuurbegraafplaats Doetinchem
Beeld: Buha / Giesen Architectuur & Partners

2. Zorg voor onze naaste

De fractie van ChristenUnie-SGP heeft een motie ingediend die in overgrote meerderheid is aangenomen door de gemeenteraad om aandacht te hebben voor vluchtelingen die in ons land verblijven en om deze mensen tijdelijk en menswaardig op te vangen.

Met diverse kerken en organisaties zijn we steeds in gesprek om te kijken hoe mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven of een luisterend oor te bieden. Ook de vele vrijwilligers en mantelzorgers worden niet vergeten.

3. Voldoende bouwkavels

Vanuit een situatie van weinig te (mogen) bouwen is er door veel inzet te plegen een omkeer gekomen en is de vraag naar woningen en bedrijfslocaties in Doetinchem enorm toegenomen. In de afgelopen vier jaar zijn er veel verliesgevende gronden omgezet in winstgevende locaties en wordt er nu stevig ingezet op nieuw uit te geven gronden en kavels waarop gebouwd kan worden. Vanuit mijn portefeuille grondzaken heb ik hier een mooie bijdrage aan mogen leveren.

4. Financiën

In de acht jaar dat ik in het college zit is er een solide financiële basis gelegd voor de toekomst. De schuldpositie is stevig omlaag gebracht, de reserves nemen weer toe zodat er ook eventuele risico’s opgevangen kunnen worden en er daarnaast geld is voor toekomstige investeringen. Er is steeds het beleid gevoerd: niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

5. Recreatie & Toerisme

Doetinchem heeft veel aan waarde gewonnen met bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters. Er is een koersnotitie 2020-2030 opgesteld met een stip op de horizon. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda opgesteld waarin ca. 10 onderwerpen staan waaraan de komende twee jaar uitvoering wordt gegeven. Te denken valt aan:

  • Kasteel de Slangenburg en het koetshuis,
  • Inventarisatie fietsbereikbaarheid,
  • Uitbreiden/verbeteren wandel- en fietsnetwerk,
  • Aanlegplaats rondvaartboten.

Samen met veel ondernemers en initiatiefnemers heb ik hier een mooie bijdrage aan mogen leveren.

Namens ChristenUnie-SGP Doetinchem, Henk Bulten (lijsttrekker / wethouder)

MJLX9646
Foto: Achterhoek Toerisme