Coalitieagenda "Samen groeien in kwaliteit" is de start van een nieuwe raads- en collegeperiode.

Voorpagina coalitieagenda.png
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op zaterdag 11 juni 2022

Coalitieagenda "Samen groeien in kwaliteit" is de start van een nieuwe raads- en collegeperiode.

Samen met CDA, VVD, GBD en D66 zijn wij als ChristenUnie-SGP blij dat de coalitieagenda vastgesteld is tijdens de raadsvergadering van 9 juni jl.

Na 2 maanden onderhandelen was het afgelopen donderdag zo ver: de coalitieagenda werd gepresenteerd en vastgesteld. De beoogde wethouders werden vervolgens geïnstalleerd en hun vrijgekomen plaatsen in de gemeenteraad werden ingenomen door hun plaatsvervangers. Zo werd Henk Bulten dus geïnstalleerd als wethouder en nam Sanneke Pijning zijn plaats in de raad in. Omdat hiermee haar functie als raadslidopvolger vrij kwam, is Thom Ebbers in dezelfde vergadering geïnstalleerd in deze functie. Wat een feest! 

9 juni 2022 Geinstalleerd
Van links naar rechts: Sanneke Pijning, Thom Ebbers, Henk Bulten.

Voor onze fractie was het -opnieuw- bijzonder om deel te mogen nemen aan de coalitieonderhandelingen. We hebben in het verleden onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en zullen dat ook nu niet doen! De nieuwe coalitieagenda ‘Samen groeien in kwaliteit’ is een document waar de CU-SGP zich heel goed in herkent. Veel standpunten uit ons verkiezingsprogramma zien we hierin terugkomen. Er zijn duidelijke lijnen getrokken voor de korte, middellange en lange termijn om onze prachtige stad en dorpen een prettige woongemeente te laten zijn waarin we uitstekend kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

Deze lijnen komen ook goed terug in de 4 thema’s:

  • Doetinchem 2036
  • Sociale en veerkrachtige samenleving
  • Aantrekkelijke, gezonde duurzame leefomgeving
  • Organisatie en financiën

De CU-SGP ziet in deze thema’s veel mogelijkheden om vanuit christelijk sociale betrokkenheid, rentmeesterschap en solide beleid de plannen voor de gemeente Doetinchem voor de komende 4 jaar vorm te geven, plannen te maken en deze ook uit te voeren. De financiële onderbouwing zal bij de komende begroting worden uitgewerkt. 

We zijn blij dat er met deze coalitieagenda geen dichtgetimmerd akkoord ligt. Op deze manier liggen er veel kansen voor participatie met onze inwoners en ondernemers maar ook binnen deze raad. Als CU-SGP hebben we altijd gezocht naar onderlinge betrokkenheid, samenwerking en verbinding en we zullen dat ook blijven doen.

Bekijk hier de coalitieagenda.

En neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of kennis wil maken: fractie@doetinchem.christenunie-sgp.nl.