Maidenspeech Sanneke

One world.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op vrijdag 8 juli 2022

Maidenspeech Sanneke

Maidenspeech, oftewel, je eerste speech als raadslid. Sanneke hield die gisterenavond tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit seizoen.

Ze begon haar speech met een persoonlijke noot en legde uit wat haar drijfveren zijn om actief te zijn in de politiek. Naastenliefde, verbondenheid met elkaar en rechtvaardigheid zijn belangrijk voor haar. En Gods richtlijnen om de ander net zo lief te hebben als jezelf en goed voor onze aarde te zorgen.

We behandelden het onderwerp Klimaatadaptatiestrategie en als ChristenUnie-SGP hebben we benadrukt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ons college en de wethouders doen heel erg hun best om voorbereid te zijn op de toekomst, door in te spelen op alle uitdagingen die er zijn en komen: droogte, wateroverlast, hitte... Als gemeenteraad hebben we ingestemd met de strategie die voorgesteld is.

Bekijk hier het fragment:

Maidenspeech Sanneke

En lees hier de volledige tekst:

"Dank u wel voorzitter. Ik begin graag met een persoonlijke noot.

Als gemeenteraad zoeken we naar het beste voor onze gemeente en haar inwoners. Iedere politieke partij geeft daar zijn eigen kleur aan. Met ons karakter, vanuit onze opvoeding en ervaringen in het leven, hebben wij allemaal onze eigen drijfveren om actief te zijn in deze gemeenteraad.

Zo ook ik.

Als kind zag ik een spotje van het Liliane fonds op tv en was ik onder de indruk van het onrecht in de wereld. Ik ging Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen studeren om mensen te kunnen helpen en heb in verschillende landen in Oost-Europa en Afrika vrijwilligerswerk gedaan. Ook heb ik langere tijd in Brazilië gewoond en gewerkt met straatkinderen en kinderen met HIV.

Ik vertel dit, omdat dit stukje geschiedenis iets laat zien van waar ik voor sta: namelijk naastenliefde, verbondenheid en rechtvaardigheid. En zo hebben wij allemaal onze geschiedenis en drijfveren. Mijn wens voor deze raadsperiode is dat we ons verdiepen in de ander. Zowel binnen als buiten het stadhuis. Als je je verdiept in een ander, is er ruimte voor wederzijds begrip en respect.

Ik sta hier, namens de ChristenUnie-SGP, omdat ik wil meewerken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Wij geloven dat God ons daar richtlijnen voor geeft van waaruit we de ander net zo liefhebben als onszelf en goed moeten zorgen voor onze aarde en alles wat daarop leeft en groeit.

En zo kom ik bij het onderwerp Klimaatadaptatiestrategie.

Onze fractie is blij met de inzet die het college en de ambtenaren tonen om voorbereid te zijn op de toekomst. Een toekomst die eerder begint dan wij vaak denken. Over de hele wereld zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen zichtbaar en ook in Doetinchem moeten we onze verantwoordelijkheid hierin nemen.

We kunnen ons daarom vinden in uw strategie. Als ChristenUnie-SGP vinden we het o.a. van belang dat we doorgaan met het vergroenen van verstedelijkte gebieden en extra veel aandacht hebben voor de invloed van droogte en wateroverlast. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we het samen doen, dus met individuele bewoners en bedrijven en zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

In dit kader geven we u graag één aandachtspunt mee:

Neem bij het bepalen van de strategie ons allemaal zoveel mogelijk mee in de op te stellen plannen. Zowel wij als raad, als onze inwoners en specifiek ook onze boeren.

Alleen zo kunnen we klimaatadaptatie onderdeel laten zijn van ‘ons DNA’. En dat zijn uw woorden. En daaraan voeg ik graag toe: alleen als we het samen doen, komen we verder.

Ik wens de wethouder, namens onze fractie, veel succes bij het verder uitwerken van de genoemde ambities. Dank u wel."