Terugblik wethouder Bulten

Wethouders Doetinchem.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 28 juli 2022

Terugblik wethouder Bulten

Opnieuw mag onze fractie deelnemen aan de coalitie en ondergetekende weer als wethouder toetreden tot het college van burgemeester en wethouders.
Na de verkiezingen is er met 5 partijen onderhandeld en zijn we tot een nieuwe coalitieagenda 2022-2026 gekomen.

Wat is de stip op de horizon van ChristenUnie- SGP Doetinchem?
Ik wil - zonder compleet te willen zijn -  vijf punten benoemen die voor onze fractie van belang zijn in deze coalitieagend

  1. De ambitie ‘Doetinchem 2036’ om te groeien naar een richtlijn van 70.000 inwoners met als doel om door een kwaliteitsslag ons voorzieningenniveau op peil te houden of verder uit te breiden op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid, sport en recreatie
  2. In het sociaal domein zijn de laatste jaren veel en goede stappen gezet en is een immense klus - de Taskforce - afgerond. Nu kan er meer specifiek worden ingezoomd door bijv. in iedere wijk een ontmoetingsplek te hebben waar activiteiten worden aangeboden, mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en de menselijke maat nog meer centraal staat. We kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de schrijnende situatie van de vluchtelingenstromen die er zijn. hiervoor is een integrale benadering noodzakelijk. ook de komende jaren komen er op gebied van zorg, jeugd en participatie nog grote uitdagingen op ons af waar we antwoorden op moeten gaan vinden en waar we niet voor weg kunnen lopen.
  3. Onze fractie wil daar waar mogelijk zo snel mogelijk stappen zetten op het gebied van verdere verduurzaming, energietransitie, klimaat, circulaire economie en de omgevingsvisie.
  4. De verdere invulling van de nog 3500 te realiseren woningen in onze mooie stad en de beide dorpen is topprioriteit, waarbij er specifiek aandacht is en blijft voor jongeren, starters en jonge gezinnen. Uiteraard energie neutraal, klimaat adaptief en steeds meer circulair
  5. Dit alles kan echter alleen dán gerealiseerd worden als er een blijvend solide financieel beleid wordt gevoerd met voldoende buffers voor het opvangen van risico’s en de mogelijkheid voor het inzetten van investeringen voor nieuw beleid, zonder dat daardoor de reserve te laag wordt. Dat vergt een lange termijnvisie en som gewoon lef en daadkracht.

Ik wil alle leden en beide besturen heel hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen in onze fractie en mij persoonlijk gesteld. Opnieuw mag ik bestuurlijk verantwoordelijkheid noemen voor onze prachtige stad Doetinchem en de dorpen Gaanderen en Wehl.
Ik vraag u onze fractie en mij persoonlijk te gedenken in het gebed zodat we de kracht van God mogen ontvangen voor dit mooie en belangrijke werk.