Fout in begroting van 2023

geld
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op donderdag 3 november 2022

Fout in begroting van 2023

Maar Doetinchem staat er financieel nog steeds goed voor.

Gekopieerd uit het Doetinchems Vizier van 18 oktober 2022: 

Een pijnlijke invoerfout in de doorrekening van de meicirculaire maakt dat de begroting 2023 krachtig naar beneden moet worden bijgesteld. Het verschil aan berekende inkomsten bedraagt 4,8 miljoen euro in 2022 oplopend naar circa 11 miljoen in 2026.

Hoe kon dit ontstaan?

Wethouder Henk Bulten noemt het een ‘invoerfout’ en legt uit hoe dit is gekomen. “Nadat de zogenoemde meicirculaire was doorgerekend keken we elkaar aan en vonden dat we wel erg veel geld kregen. Doordat bij dedoorrekening van de septembercirculaire de aantallen uit de meicirculaire worden overgenomen, liet deze een gelijk beeld zien. Met deze circulaires wordt de gemeente over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de komende jaren en verder geïnformeerd. Bij het nogmaals nalopen van de aantallen zagen we dat ergens een komma in plaats van een punt is gezet. Daardoor leek het alsof we dit jaar heel veel meer jongeren ondersteuning bieden dan 10 jaar geleden. Als gevolg daarvan hadden we ons voor 2022 4,8 miljoen euro te rijk gerekend oplopend naar 11,1 miljoen in 2026.”

Nadat de fout werd geconstateerd is onmiddellijk actie genomen en de raad geïnformeerd. Voor de ambities van de coalitie heeft dit volgens de wethouder geen gevolgen. De rode draad van de Coalitieagenda wordt vastgehouden. De bestaanszekerheid en de belastingverlaging voor de inwoners blijven gehandhaafd. Wel worden enkele investeringsposten bijgesteld naar een lager niveau en uitgesmeerd over een langere periode. De extra miljoenen voor de reserves voor onderwijshuisvesting en gebiedsontwikkeling worden met één jaar opgeschoven.

Hoe was de eerste reactie binnen het college en de organisatie?

"Dit was heel vervelend en we zakten met zijn allen figuurlijk bijna door degrond.” Ging sinds mei van dit jaar niet ergens de rode lamp bij iemand branden? Bulten: "Bij mij ging de rode lamp meerdere malen branden.Het ging om zoveel geld dat ik gevraagd heb alles nog een keer door te rekenen.” Wat komt er nu in de knel? "We kunnen alles blijven doen water in de coalitieagenda staat, we moeten alleen temporiseren. De begroting blijft sluitend, we geven niet meer geld uit dan er binnen komt en we zorgen voor voldoende reserves. Doetinchem staat er financieel nog steeds goed voor.”