Van de wethouder

Nieuwbouw Keppeloord.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op vrijdag 23 december 2022

Van de wethouder

In november is de begroting voor 2023 van de gemeente Doetinchem vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijke document waarin heel veel ambities van de nieuwe coalitie zijn benoemd en voorzien van geld om deze doelen de komende periode te gaan realiseren. Concreet wordt er 15 miljoen vrijgemaakt om te investeren in de spoorzone (gebied rondom het spoor) waar wonen, werken en leren wordt gecombineerd en 50 miljoen voor de toekomstige onderwijshuisvesting.

Voor starters en spoedzoekers is er een versnelde procedure gestart om 30 goedkope woningen te kunnen gaan bouwen in Wehl. Er waren drie maal zoveel mensen die hiervoor ingetekend hebben dan dat er woningen beschikbaar waren. Inmiddels is er een loting geweest en kunnen de mensen aan de slag voor een vergunning voor hun nieuw te bouwen woning.

Ook worden er het komend jaar starterswoningen gebouwd op het Saronix terrein (bij de Lidl) en honderden woningen op de nieuwe woonlocaties Wijnbergen en Keppeloord.

We hebben blijvende aandacht voor onze vluchtelingen. Voor zowel Oekraïners als ter ontlasting van de instroom bij ter Apel hebben we inmiddels 300 mensen opgevangen in een aantal gebouwen verspreid over Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Vlak bij het station is een crisisnoodopvang gerealiseerd waarin ca. 125 vluchtelingen opgevangen worden.

Keppeloord Doetinchem (gebied tussen Metzo college en IJsselstraat)