Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  FINANCI√čN

  Voor het voeren van een goed beleid zijn financiële middelen
  nodig. Deze middelen zijn beperkt en dat betekent dat
  er beleidskeuzes moeten worden gemaakt. Beleid heeft altijd
  gevolgen voor mensen. Daarom vragen wij naast aandacht
  voor een meerjarige sluitende begroting en een gezond
  meerjarenperspectief óók aandacht voor de mens áchter de
  cijfers.
  Een gemeentebegroting werkt niet anders dan uw huishoudboekje,
  de uitgaven worden met de inkomsten betaald.
  Bij een incidenteel tekort wordt een beroep gedaan op de
  algemene reserve. Maar er kan niet meer uitgegeven worden
  dan er aan geld binnenkomt!

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

  VEILIGHEID
  ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die haar verantwoordelijkheid
  neemt op het gebied van de openbare orde en
  veiligheid en luistert naar signalen uit de samenleving. Naast
  handhaving van de rechtsregels staat de overheid voor duidelijke
  handhaving van (fatsoens)normen en waarden.
  Inwoners spelen een doorslaggevende rol op het gebied van
  veiligheid in stad, wijk, straat en dorpskern. Zij zijn betrokken
  bij de veiligheid in huis en op straat en zijn daarmee de oren
  en ogen van de Politie. Buurtpreventie door middel van een
  WhatsApp-groep zorgt voor meer alerte inwoners en biedt
  buurtbewoners de mogelijkheid elkaar te waarschuwen bij
  een verdachte situatie. Duidelijke spelregels zijn alleen wel
  noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat inwoners voor eigen
  rechter gaan spelen. De verantwoordelijkheid voor het bewaken
  van de openbare orde en het voorkomen en bestrijden
  van criminaliteit ligt immers ten eerste bij de Politie. Een goed
  functionerende politieorganisatie is daarom noodzakelijk.
  De aanrijtijden (tijden waarbinnen hulpdiensten ter plaatse
  moeten zijn) van Politie, Brandweer en Ambulance dienen te
  allen tijde gewaarborgd te zijn.
  Voorkomen is altijd beter dan genezen; door stevig in te
  zetten op preventie kan ingrijpen worden voorkomen.

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  BEREIKBAARHEID

  ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente Doetinchem in
  de meest brede zin van het woord bereikbaar moet zijn voor
  al haar inwoners en bezoekers. Zowel digitaal als fysiek: met
  de auto, de fiets en het OV. Dat geldt voor zowel inwoners,
  organisaties en bedrijven.

  Lees verder

  Labels: