Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SOCIAAL DOMEIN

  Veel inwoners zijn in staat om zelf de regie over hun leven
  te voeren. Wat ChristenUnie-SGP betreft hebben inwoners
  (binnen hun mogelijkheden) eigen verantwoordelijkheid
  over hun leven. Er zijn ook inwoners voor wie dat lastig is.
  Juist de zwakkeren in de samenleving, zoals bijvoorbeeld
  inwoners die leven in armoede, hebben een schild nodig dat
  hen beschermt. ChristenUnie-SGP laat deze mensen niet in
  de steek, maar wil hen zoveel mogelijk mee laten doen. Een
  ruimhartig, sociaal én doelgericht vangnet moet voorkomen
  dat deze mensen buiten de boot vallen. Omzien naar elkaar is
  een voluit Bijbelse boodschap!

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  DUURZAAMHEID EN MILIEU

  Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn onlosmakelijk aan
  elkaar verbonden. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente
  die zelf het goede voorbeeld geeft en mensen, kennis
  en mogelijkheden met elkaar verbindt. De energietransitie
  (overgang) naar een energie neutrale Achterhoek in 2030
  is een enorme opgave. We blijven niet voor deze uitdaging
  staan, maar pakken die met voortvarendheid op.

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  WONEN EN WOONOMGEVING

  Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich in een breed
  woningaanbod. Dit betekent dat iedereen de ruimte heeft om
  in onze gemeente te komen wonen. De sociale huursector
  dient zich te richten op de lagere (midden)inkomens. De verschuiving
  naar het langer thuis wonen van oudere inwoners,
  vraagt om voldoende aanbod van levensbestendige woningen.
  De taak van gemeente Doetinchem is om te zoeken naar passende
  woonoplossingen, rekening houdend met de wensen in
  de stad.

  Lees verder

  Labels: