Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SPORT, RECREATIE, CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

  SPORT
  Sport is een verbindende schakel in buurt, wijk, dorp en stad.
  Sport is er immers voor iedereen, over de hele breedte van de
  samenleving. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente die
  breedtesport (groepssport met recreatieve functie) actief stimuleert
  en mogelijk maakt. De sportvereniging vervult hierin
  een cruciale rol. Om hun maatschappelijke functie zo goed
  mogelijk in positie te brengen, vindt er intensief overleg plaats
  tussen de gemeente, Buurtplein, de buurtsportcoaches en de
  sportverenigingen. ChristenUnie-SGP kiest ervoor om iedereen
  mee te laten doen. Samen sporten heeft een gunstige invloed
  op integratie, stimuleert de gemeenschapszin en vergroot
  het sociaal netwerk. We willen zoveel mogelijk inwoners laten
  ervaren dat sporten belangrijk is, maar ook gewoon leuk om
  te doen. Daarentegen dient topsport wat ons betreft op geen
  enkele wijze met gemeenschapsgeld gefinancierd te worden.

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SOCIAAL DOMEIN

  Veel inwoners zijn in staat om zelf de regie over hun leven
  te voeren. Wat ChristenUnie-SGP betreft hebben inwoners
  (binnen hun mogelijkheden) eigen verantwoordelijkheid
  over hun leven. Er zijn ook inwoners voor wie dat lastig is.
  Juist de zwakkeren in de samenleving, zoals bijvoorbeeld
  inwoners die leven in armoede, hebben een schild nodig dat
  hen beschermt. ChristenUnie-SGP laat deze mensen niet in
  de steek, maar wil hen zoveel mogelijk mee laten doen. Een
  ruimhartig, sociaal én doelgericht vangnet moet voorkomen
  dat deze mensen buiten de boot vallen. Omzien naar elkaar is
  een voluit Bijbelse boodschap!

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  DUURZAAMHEID EN MILIEU

  Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn onlosmakelijk aan
  elkaar verbonden. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente
  die zelf het goede voorbeeld geeft en mensen, kennis
  en mogelijkheden met elkaar verbindt. De energietransitie
  (overgang) naar een energie neutrale Achterhoek in 2030
  is een enorme opgave. We blijven niet voor deze uitdaging
  staan, maar pakken die met voortvarendheid op.

  Lees verder

  Labels: