Berichten over programma

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  VOORWOORD

  We leven in een prachtige gemeente. De dorpen, buurtschappen en de stad Doetinchem
  als centrumgemeente zijn prachtig om te wonen, te werken of om te recreëren. Aan de
  politiek de verantwoordelijkheid om dit mooie leefmilieu te behouden en waar mogelijk te
  verbeteren. Ú heeft het recht op 21 maart te stemmen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de
  koers van onze stad. ChristenUnie-SGP doet ook deze keer weer mee aan de verkiezingen.
  Waar staan wij voor en waarom doen wij mee?

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SAMENVATTING

  Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van ChristenUnie-SGP Doetinchem.
  Vanuit het rentmeesterschap in de breedste zin van het Woord van God, de Bijbel,
  willen wij graag onze visie op allerlei terreinen met u delen.

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

  BESTUUR
  Van burgerparticipatie is er een overgang gaande naar
  overheidsparticipatie. Een veranderde samenleving vraagt
  namelijk om een andere houding van de gemeente. ChristenUnie-
  SGP wil bereiken dat inwoners, organisaties en
  bedrijven zelf stappen zetten. Het is aan de gemeente om
  hen daarin te ondersteunen, vertrouwen te geven en ook zelf
  zaken los te durven laten.

  Lees verder

  Labels: