'Lees verder' wethouder Bulten juli 2019

Deze drie hoofdthema’s zijn:
- Doetinchem centrumstad 
- Sterke samenleving
- Veranderende leefomgeving

Een jaar waarin veel is gebeurd en ook veel is gerealiseerd. Het jaar 2018 is een jaar geweest waarin de gemeente enerzijds is geconfronteerd met diverse financieel uitdagende onderwerpen en anderzijds ook stappen zijn gezet om te investeren in de gemeente.

De uitdagingen in het sociaal domein zijn bekend en qua uitgaven laat de gemeente Doetinchem daarin geen onderscheid zien ten opzichte van andere gemeenten en is er sprake van een landelijk trend. Die uitdagingen resulteren in een resultaat. Op een totaal bedrag van 255 miljoen euro heeft de gemeente Doetinchem vorig jaar een tekort moeten noteren van 1 miljoen euro. Een meevallend exploitatieresultaat in de grondverkoop van 3 miljoen hebben de kosten niet voldoende kunnen compenseren.

Aan de andere kant is er ook veel gerealiseerd. Iedere bezoeker van Doetinchem heeft kunnen zien dat we bijvoorbeeld met de werkzaamheden aan de Terborgseweg nadrukkelijk investeren in een goede en blijvende bereikbaarheid. Ook de vondst van de Kazemat op 9 november 2018 was een verrassing, waarop snel is geanticipeerd. In 2018 is een belangrijk besluit genomen waarin de Veentjes wordt getransformeerd. De transformatie zorgt er voor dat er woningen in plaats van winkels komen. Dit draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de binnenstad. Ook het grootste deel van de woningbouwkavels zijn al verkocht of in optie genomen. De inspanningen voor een vitale en duurzame samenleving worden zichtbaar op het gebied van sport en cultuur.

Zomaar een greep uit de vele onderwerpen die in 2018 bij college en raad langskwamen.