Wethouder

Henk Bulten

Henk Bulten (Doetinchem, 1970) is sinds mei 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Hij heeft diverse opleidingen en cursussen en trainingen op het gebied van zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bedrijfsleiding en management in Doetinchem, regionaal en landelijk met succes gevolgd. Met een fulltime baan en diverse kerkelijke activiteiten heeft hij zijn weg midden in de samenleving gevonden.

Sinds 1998 is Henk Bulten politiek actief in de Doetinchemse fractie van de ChristenUnie-SGP. Naast het fractiewerk heeft hij, tot zijn raadslidmaatschap, ook zitting gehad in het SGP bestuur Doetinchem-Bronckhorst, waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter. In 2005 is hij als raadsopvolger in de raad begonnen en heeft het politieke handwerk vanaf toen geleerd. Bij de verkiezingen van 2010 was Henk Bulten lijsttrekker van ChristenUnie-SGP. Ook in 2014, 2018 en 2022 was dit het geval.

“Als kleine fractie mogen we opnieuw een wethouder leveren met een mooie portefeuille. Een verantwoordelijke post, waarin een grote uitdaging ligt. In een tijd waarin niet alles vanzelf zal gaan en er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Wat drijft me?

 • Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
 • We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
 • De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
 • Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen;
 • Denken, analyseren en doen vanuit hoofdlijnen en visie is mijn manier van werken;
 • Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;
 • Altijd moet er een (nieuwe) uitdaging zijn, dat blijft je scherp houden.”

Henk Bulten, juni 2022

Portefeuille 2022-2026

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Vrijetijdseconomie
 • Circulaire economie
 • Nutsvoorzieningen
 • Dierenwelzijn

Volg Henk op Twitter, op Facebook of op LinkedIn.