'Lees verder' fractie Doetinchem juli 2019

Deze twee belangrijke onderwerpen leg ik graag nog wat meer aan u uit:

1. Laborijn
Een onderwerp dat op dit moment sterk leeft in de gemeenteraad en in de media is de actualiteit rondom Laborijn. Het dagelijks bestuur van Laborijn heeft een onafhankelijk onderzoek laten verrichten. De uitkomsten geven reden tot zorg. Vooral de bejegening zou beter kunnen, en de menselijke maat zou meer toegepast moeten worden. Een meer oplossingsgerichte benadering is ook een aandachtspunt. Verder is een belangrijk deel van de medewerkers (in meer of mindere mate) niet voldoende gekwalificeerd om dit werk te doen. Onze fractie zal hierop reageren op grond van de feitelijke uitkomsten van het rapport. En natuurlijk aandacht vragen voor een, in alle opzichten respectvolle bejegening van de mensen die in een kwetsbare en afhankelijke positie verkeren. Waarbij een oplossingsgerichte aanpak én de menselijke maat wordt gehanteerd. Door medewerkers die op de juiste wijze zijn gekwalificeerd om hun werk op een goede wijze te kunnen doen. Tenslotte vinden wij het erg teleurstellend dat gemeente Oude IJsselstreek besloten heeft om uit het samenwerkingsverband te treden.

2. De kadernota 2020
De kadernota is de opmaat naar de nieuwe begroting van 2020. De budgetten die onze gemeente in de komende jaren tegemoet kan zien zijn sterk verlaagd. Dit is heel teleurstellend en het gevolg ervan is dat, in tegenstelling tot de eerst sluitende begrotingen tot en met 2023, deze nu een tekort gaan laten zien oplopend tot €2,5 miljoen negatief. Daar bovenop vragen óók de sterk oplopende tekorten in het sociaal domein grote aandacht. Het gevolg is dat er aan forse bezuinigingen niet te ontkomen is. De fractie zal zich inzetten de “pijn” op een eerlijke en evenwichtige wijze te verdelen. We kunnen er niet aan ontkomen dat deze bezuinigingen hier en daar pijn zullen gaan doen.

Namens de (steun)fractie ChristenUnie-SGP, Ewout de Jong