1. Henk Bulten

Henk.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 11 januari 2022

1. Henk Bulten

Mijn naam is Henk Bulten, geboren (1970) en getogen in Doetinchem, getrouwd en mag 4 kinderen hebben. Ik kan genieten van een wandeling in het prachtige Achterhoekse landschap, een fietstocht maken of een goed en mooi boek lezen.

In het dagelijks leven ben ik wethouder van de prachtige stad Doetinchem en daarnaast directeur/eigenaar van Bulten Advies waar ik calculaties maak voor en (strategisch) advies geef aan installatie- en bouwbedrijven. Vanuit mijn rol als wethouder heb ik diverse rollen als aandeelhouder van o.a. BNG-bank, Vitens, Alliander en Leisurelands. Daarnaast ben ik penningmeester van stichting Achterhoeks Toerisme en voorzitter beheer gelden routebureau Achterhoek,

Sinds 1998 ben ik politiek actief in de Doetinchemse fractie van de SGP-ChristenUnie. Naast het fractiewerk, tot mijn raadslidmaatschap, had ik ook zitting in het SGP-bestuur Doetinchem-Bronckhorst, waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter. In 2005 ben ik als raadsopvolger in de raad begonnen en heb het politieke handwerk vanaf toen geleerd. Bij de verkiezingen van 2010 was ik lijsttrekker van SGP-ChristenUnie en ben toen fractievoorzitter geworden. Ook in 2014 en 2018 was dit het geval. Vanaf 2014 tot heden heb ik ook bestuurlijke verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen als wethouder in het college van burgemeester en wethouders

Wat drijft me?
- Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
- We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
- De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
- Er moet een solide financieel beleid gevoerd worden. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt;
- Ik vind dat er z.s.m. voldoende én betaalbare woningen komen voor vooral starters en jonge gezinnen;
- Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen voor onze inwoners en ondernemers;
- Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;