15. Pieter Verhulst

Pieter Verhulst.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 11 januari 2022

15. Pieter Verhulst

Mijn naam is Pieter Verhulst, 28 jaar en sinds enkele jaren inwoner van het prachtige Doetinchem. Niet geboren en getogen, maar zoals de Achterhoekers wel zeggen 'van buuten, gunt van d' Iesel'. Het scheelt dat mijn vrouw hier is opgegroeid, daardoor is deze prachtige streek al snel mijn tweede thuis geworden. We wonen met onze twee kinderen in de Vijverberg. Sinds kort werk ik als kinderarts in opleiding in Bocholt, net over de grens. Verder kunt u me regelmatig  in de vaccinatiestraat tegenkomen, waar ik als arts verantwoordelijk en voor het medische deel van de vaccinatiecampagne. Want voorkomen is vaak beter dan genezen!

Dat laatste geldt niet alleen in de gezondheidszorg: ook op maatschappelijk gebied zou preventie ons veel verder kunnen brengen. Om maar een greep te nemen uit ons verkiezingsprogramma: de inzet van praktijkondersteuners voor de jeugd bij huisartsen zou uitgebreid moeten worden. De geslaagde pilot laat zien dat laagdrempelige psychologische begeleiding en  (indien nodig) vlotte doorverwijzing naar GGZ, voorkomt dat jongeren door psychische problemen ontsporen, met sociale en financiële problemen tot gevolg. Een ander voorbeeld is voorlichting op scholen over gezonde voeding en lichaamsbeweging: zo simpel, maar je wint er ontzettend veel gezonde levensjaren mee.

Christelijke politiek is wat mij betreft te omschrijven als  'het goede zoeken voor de stad', zoals de Bijbel dat noemt in Jeremia 29. Realistisch, want het wordt hier geen hemel op aarde. Maar ook hoopvol, want alles wat we met Gods zegen bereiken, kan een voorproefje zijn van Gods Koninkrijk, van een wereld waarin gerechtigheid woont! Daarom heb ik niet getwijfeld om onderdeel uit te maken van de CU-SGP lijst. Bovendien krijg ik vanaf de zijlijn ook mee hoe de CU-SGP fractie te werk gaat: gewetensvol, inhoudelijk sterk onderbouwd, bescheiden. Maar vooral de constructieve opstelling richting de andere fracties maakt deze partij zo effectief binnen de Doetinchemse gemeenteraad. Met uw stem kunnen zij de komende jaren nóg meer voor onze stad betekenen!