Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP

ijssel
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Doetinchem op maandag 24 januari 2022

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP

In ons verkiezingsprogramma hebben we opgeschreven waar we met onze gemeente naar toe willen in de periode van 2022-2026.

Onze 4 belangrijkste speerpunten zijn:

  1. SAMENLEVEN. Iedereen kan in Doetinchem prettig wonen, werken, leren en recreëren.
  2. ZORG VOOR ELKAAR. We komen op voor de mensen die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook. Iedereen hoort erbij, doet mee en telt mee!
  3. RENTMEESTERSCHAP. Wij zien het als onze Bijbelse opdracht om goed voor de schepping te zorgen. Dit moet blijken uit het beleid van de gemeente en de keuzes die we maken. Daarnaast moet Doetinchem een (financieel) gezonde en veerkrachtige centrumgemeente blijven.
  4. BETROUWBARE OVERHEID. Het bestuur van een gemeente moet altijd te vertrouwen zijn. Als christenen willen wij het goede voorbeeld geven in eerlijkheid en transparantie.

 In dit alles is de Bijbel onze leidraad.  

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Spreuken 3: 5-6 HSV

Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de Achterhoek, Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Wij zijn hiermee een partij van christenen voor alle mensen. Doe met ons mee!

Klik op de afbeelding om het complete programma te lezen.

Verkiezingsprogramma_CU_SGP_Doetinchem