Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. Blog preventie
  CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 7 februari 2018

  Blog Preventie

  Preventie oftewel: voorkomen is beter dan genezen, is voor onze Doetinchemse samenleving de meest geëigende weg om problemen voor de burger of de samenleving voor te blijven.

  Een ander woord voor preventie is: verhoeden. Bij preventie is de eerste gedachte verdedigen, terwijl verhoeden meer weerbaarheid oproept. Hetzelfde geldt voor de Engelse tegenhangers ‘preventive’ en ‘obviate’.

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  VOORWOORD

  We leven in een prachtige gemeente. De dorpen, buurtschappen en de stad Doetinchem
  als centrumgemeente zijn prachtig om te wonen, te werken of om te recreëren. Aan de
  politiek de verantwoordelijkheid om dit mooie leefmilieu te behouden en waar mogelijk te
  verbeteren. Ú heeft het recht op 21 maart te stemmen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de
  koers van onze stad. ChristenUnie-SGP doet ook deze keer weer mee aan de verkiezingen.
  Waar staan wij voor en waarom doen wij mee?

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SAMENVATTING

  Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van ChristenUnie-SGP Doetinchem.
  Vanuit het rentmeesterschap in de breedste zin van het Woord van God, de Bijbel,
  willen wij graag onze visie op allerlei terreinen met u delen.

  Lees verder

  Labels: