Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  ECONOMIE EN WERK

  RUSTDAG
  ChristenUnie-SGP ziet de zondag vanuit christelijk perspectief
  als rustdag en baseert dit op de Bijbel. De zondag is een
  groot goed voor iedereen. Daarom baart de huidige 24/7
  economie ons grote zorgen.

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  ONDERWIJS

  Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. De
  scholen vervullen daarin een belangrijke rol. In een steeds veranderende
  arbeidsmarkt waarin het ‘leven-lang-leren’ steeds
  meer leidend wordt, is een goede startkwalificatie noodzakelijk.
  In zowel basis- als voorgezet onderwijs staan niet docent
  en leerling, maar het leren centraal. Ieder kind heeft talenten
  die benut en ontwikkeld dienen te worden.

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  SPORT, RECREATIE, CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

  SPORT
  Sport is een verbindende schakel in buurt, wijk, dorp en stad.
  Sport is er immers voor iedereen, over de hele breedte van de
  samenleving. ChristenUnie-SGP staat voor een gemeente die
  breedtesport (groepssport met recreatieve functie) actief stimuleert
  en mogelijk maakt. De sportvereniging vervult hierin
  een cruciale rol. Om hun maatschappelijke functie zo goed
  mogelijk in positie te brengen, vindt er intensief overleg plaats
  tussen de gemeente, Buurtplein, de buurtsportcoaches en de
  sportverenigingen. ChristenUnie-SGP kiest ervoor om iedereen
  mee te laten doen. Samen sporten heeft een gunstige invloed
  op integratie, stimuleert de gemeenschapszin en vergroot
  het sociaal netwerk. We willen zoveel mogelijk inwoners laten
  ervaren dat sporten belangrijk is, maar ook gewoon leuk om
  te doen. Daarentegen dient topsport wat ons betreft op geen
  enkele wijze met gemeenschapsgeld gefinancierd te worden.

  Lees verder

  Labels: