Berichten geschreven door CU SGP Doetinchem

 1. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  BEREIKBAARHEID

  ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente Doetinchem in
  de meest brede zin van het woord bereikbaar moet zijn voor
  al haar inwoners en bezoekers. Zowel digitaal als fysiek: met
  de auto, de fiets en het OV. Dat geldt voor zowel inwoners,
  organisaties en bedrijven.

  Lees verder

  Labels:

 2. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  ECONOMIE EN WERK

  RUSTDAG
  ChristenUnie-SGP ziet de zondag vanuit christelijk perspectief
  als rustdag en baseert dit op de Bijbel. De zondag is een
  groot goed voor iedereen. Daarom baart de huidige 24/7
  economie ons grote zorgen.

  Lees verder

  Labels:

 3. CU_SGP_Logo
  Door CU SGP Doetinchem op 1 februari 2018

  ONDERWIJS

  Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. De
  scholen vervullen daarin een belangrijke rol. In een steeds veranderende
  arbeidsmarkt waarin het ‘leven-lang-leren’ steeds
  meer leidend wordt, is een goede startkwalificatie noodzakelijk.
  In zowel basis- als voorgezet onderwijs staan niet docent
  en leerling, maar het leren centraal. Ieder kind heeft talenten
  die benut en ontwikkeld dienen te worden.

  Lees verder

  Labels: